Pædagoguddannelsens indhold - Seksualvejlederforeningen
21654
post-template-default,single,single-post,postid-21654,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Pædagoguddannelsens indhold

I den nyeste udgave af pædagoguddannelsen, er der indlagt nye kompetance- og vidensmål for de studerende.

Seksualvejlederforeningen er meget glad for, at temaet seksualitet nu får plads i uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Seksualvejlederforeningen sætter stor pris på, at pædagoguddannelsen i kompetencemål for fællesdelen – grundfagligheden, beskriver “kønsidentitet, seksualitet, ligestilling og familieformer” som vidensmål for de studerende, og som færdighedsmål, at den uddannede pædagog kan “formulere faglige mål og midler til skabelse af rum for menneskers mangfoldighed og til understøttelse af kønnenes lige muligheder.”

Seksualvejlederforeningen forventer endvidere, at pædagoguddannelsen fokuserer på en normalisering af børns seksualitet – herunder, at børns seksualitet ikke kan sidestilles med voksnes. Ved at sidestille børns udforskning af egne og andres kroppe med voksnes seksualitet, risikerer man at bibringe børnene et forskruet forhold til egen krop og seksualitet.

Seksuelle overgreb er uacceptable, men grænsen for hvornår et barns nysgerrige udforskning af egen og andres krop er et overgreb, skal i høj grad sættes i spil, så man ikke – trods alle gode hensigter – gør uskyldige børn til krænkere.

Dette gælder ligeledes mennesker med nedsat funktionsevne, der udviser en seksuel adfærd, som kan virke grænseoverskridende eller aparte, uden der fra personens side er tale om bevidst krænkende adfærd, men blot er et udtryk for vedkommendes nysgerrighed og behov for at udforske egen krop og seksualitet.

Beskrivelse af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162068&n=1