Web Analytics Made Easy - StatCounter
 
Program for konferencen 2023 - Seksualvejlederforeningen
23361
post-template-default,single,single-post,postid-23361,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive

Program for konferencen 2023

Årskonference d. 11- 12 Maj 2023

Hotel Comwell, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Torsdag:

Kl. 9.00-10.00 Ankomst, kaffe, the og morgenmad

Kl. 10.00-11.30 Årsmøde (se særskilt dagsorden)

kl 11.30-11.45 Pause

kl 11.45-13.00 Lene Alexander – Sanser
Jeg hedder Lene Alexander og er bl.a. uddannelse i metoden taktil stimulering, sexolog, par-krops- og psykoterapeut. Jeg vil dele ud
af min viden om sanser og berøring, ved at gå i dybden med hvordan taktil stimulering kan bruges i vores dagligdag til at skabe ro
og nærvær, for mennesker med sanseforstyrrelser.

Kl. 13.00-13.45 Frokost
Kl. 13.45-15.00 Nordbo – Autisme og metoder
Med udgangspunkt i modellen ”Min AutismeProfil” som bl.a. indgår i psykoedukationsmaterialet ”Let’s Visualize – min autisme” Er
vi i gang med at udarbejdet et tillæg; ”Min AutismeProfil & seksualitet”. Materialet kan anvendes i samtaler med unge og voksne
med autisme, som har fået en grundlæggende viden/selvforståelse ift. autisme, men derudover har et ønske om at få en større
forståelse for egen seksualitet. Desuden at give viden omkring intimitet, seksualitet samt interaktionen med andre ift. dette.
Materialet bliver opbygget således, at der under hvert af de 12 funktionsområder, der er illustreret med kendte billeder fra ”Min
AutismeProfil” er specifikke/konkrete spørgsmål omkring seksualitet. Dette kan danne rammen for samtalen. Derudover er der
hjælpsomme ideer/forslag mhp. at fremme forståelsen af egen krop og seksualitet. Det anbefales derfor, at fagpersonen forinden
har talt om de helt generelle beskrivelse indenfor hvert funktionsområde samt hvilke udfordringer/styrker som opleves
(eksempelvis ift. sanser, koncentration, detaljefokus mm.) før emnet seksualitet drøftes. Dette kan bl.a. ske gennem ”Let’s Visualize
– min autisme”. Formålet med tillægget – Min AutismeProfilen & Seksualitet – er at lette den lidt svære samtale for fagperson og
borger samt give borgeren en øget opmærksomhed, og forståelse for egne udfordringer, behov og grænser. På sigt skulle det gerne
være bidragende til et fokus på en sundere seksualitet og større kropsforståelse.

Kl. 15.00-15.30 Pause

Kl. 15.30-17.30 Woetmann – Demens, hudsult og seksualitet
Uanset alder og diagnose forsvinder seksualiteten ikke. Og seksualiteten forsvinder ikke den dag du flytter ind på et plejehjem.
Savnet af nære relationer kan være stor. Sorgen og tomheden ved at miste, det liv der var en gang, kan være stor.
Ældre med demens som pludselig ændrer deres adfærd til en sproglig eller mere fysisk seksualiseret adfærd har brug for hjælp. De
bliver ofte fejltolket og får ikke den nødvendige hjælp.
En adfærd som er meget grænseoverskridende for både personale og pårørende.
I sit arbejde som Demens- & Neuropædagogisk konsulent anvender Charlotte ofte sanseprofil til at afdække sammenhængsårsagen
til en adfærdsændring . I mange tilfælde ses en taktil deprivation.
Men når personalet bliver bevidste om betydning af berøring og hvordan berøring kan foregå uden at være grænseoverskridende
for begge parter, bliver den seksualiseret adfærd i de fleste tilfælde reduceret. Charlotte vil i sit oplæg beskrive de problematikker
hun møder i et neuropædagogisk perspektiv koblet på sansestimulation.
Charlotte er uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske, tidl. seminarielektor i sundhedsfag, seksualvejleder, Neuropædagogiske
konsulent, medudvikler af Snoezel konsulentuddannelsen. De sidste 13 år været selvstændig som Demens- & Neuropædagogisk
Konsulent, telefonrådgiver på Demenslinien.
Skrevet om ”Ældre og seksualitet” og medvirket i ekspertpanel ved Sundhedsstyrelsen udarbejdelse af vejledninger bla. ”Seksualitet
hos mennesker med demens i ældreplejen”.

Kl. 19.00 -???? Festmiddag & socialt samvær

Fredag:

kl. 8.30-9.00 Ekstra ordinært årsmøde

Kl. 9.00-10.00 Buens bog cafe – Hentai, den ældgamle japanske tradition
Kært barn har mange navne, inklusiv porno fra verdens afkroge. Japan har en stor tradition for tegnet porno, kaldet hentai, som
derunder har underkategorier som eks. yaoi og yuri som er henholdsvis homoseksuelle mænd og kvinder. Kristine fra Buens Bogcafé
vil komme og fortælle om den japansk tegnede pornos verden, dens historie, hvem der ser det og kulturen omkring. Hun vil komme
omkring hvad hentai helt konkret er, dens genrer og hvad der er godt at vide om den omkringliggende kultur.

kl. 10.00-10.15 Pause

kl. 10.15-12.00 Mikkel Enevoldsen – Normkritisk tænkning i praksis
Under dette oplæg stiller vi skarpt på normkritik og hvordan sprog, normer og forforståelser er med til at forme vores møde med
andre. Vi vil komme omkring temaer som privilegier, pronomener, trivselsstatistikker, og vi vil udfolde LGBTQIA+ kategorierne.

12.00-12.45 Frokost

12.45-14.45 Andreas Gylling Æbleø – Identitetsdebattens veje og vildveje
Racist! Krænkelsesparat! Sexist! Homofob! Politisk korrekt! Woke! Klimatosse! Identitetsdebatten har bidt sig fast i
samfundet og domineres af to fløje, der råber mod hinanden. På den ene side råber de: Må vi nu heller ikke sige DET
mere?! Og på den anden side råber de: Vågn op, vi er det 21. århundrede!
Men er det så simpelt? Andreas går bag om identitetsdebattens sprængfarlige overskrifter og ind i tendenser og
indhold. Med udgangspunkt i retorikken, det politisk landskab og Andreas’ egen baggrund som minoritet bliver du
udfordret og klædt på til at danne din egen holdning.

Kl. 14.45-15.00 Farvel og tak, vi ses til næste års konference

Tilmelding sker via www.seksualvejlederforeningen.dk Du er først tilmeldt når du har modtaget en tilkendegivelse, på din tilmelding
Pris for medlemmer: 2.950,- kr. Pris for andre: 3.450,- kr.
Prisen er inkl. overnatning og forplejning.